Chem 7 скачать mp3 бесплатно

  • es kmernem u kgnam,bayc srtit mej hush kmnam,guce taqun qo siracic im shirimin ayci kgas,du klres u kartasves,bayc es kzgam,vor du yekar,dard u cavt indz kpatmes,yes chem lini,bayc yes kzgam.........

 
0:00 0:00
freemusic player